Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, september 23, 2018
PRÁVE STE TU: Home » Voľby
  • Hladaj :

Voľby

KV – Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Obec Závod uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce: 1. Mária Středová, Ing., 50 r., hlavný štátny radca, nezávislá kandidátka 2. Peter Vrablec, Ing., 48 r., starosta, Kresťanskodemokratické hnutie podľa § 173 ...POKRAČOVANIE TEXTU

KV – Oznámenie o preberaní kandidátnych listín dňa 11.9.2018

Dňa 11.9.2018 kandidátne listiny preberá zapisovateľ miestnej volebnej komisie: Od 8:00 – 16:00 na Obecnom úrade, Sokolská 243, Závod       Od 16:00 – 24:00 na adrese Závod, Štúrova 635 ...POKRAČOVANIE TEXTU

KV – Stály zoznam voličov

Podľa § 10 odsek 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov má volič možnosť overiť si, či je ...POKRAČOVANIE TEXTU

Oznámenie e-mailovej adresy

Oznámenie e-mailovej adresy pre doručovanie delegačiek do MVK a OVK pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018POKRAČOVANIE TEXTU

Oznámenie o preberaní kandidátnych listín

Oznámenie o preberaní kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcíPOKRAČOVANIE TEXTU

Oznámenie o menovaní Zapisovateľa MVK

Oznámenie o menovaní Zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce Závod pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018POKRAČOVANIE TEXTU

Oznámenie o počte obyvateľov obce Závod

O B E C   Z Á V O D Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72  Závod  Oznámenie o počte obyvateľov obce Závod Obec Závod podľa  § 171 ods. (9) a § 176 ods. ...POKRAČOVANIE TEXTU

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Obecné zastupiteľstvo v Závode podľa § 166 zákona č. 180/2014 ...POKRAČOVANIE TEXTU

Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. II ...POKRAČOVANIE TEXTU

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 10. 7.2018                                                                          Časová verzia predpisu účinná od: 10. 7.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 203 ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo ...POKRAČOVANIE TEXTU
Page 1 of 3123