Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 28 septembra, 2023
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy

Aktuálne správy

Projekt „Zelené obce Slovenska“ je zrealizovaný

Obec Závod sa zapojila do národného projektu: Zelené obce Slovenska. Vďaka projektu Zelené obce Slovenska  sa v našej obci zdarma vysadilo 102 drevín vrátane dodania a všetkých úkonov spojených s výsadbou  v celkovej hodnote 16 398,59 Euro. V našej obci sa vysadili nasledovné dreviny: Lipa veľkolistá Dub zimný Hrab obyčajný Tis obyčajný Borovica lesná Čerešňa vtáčia Nová zeleň pre našu obec bude mať okrem ...POKRAČOVANIE TEXTU

UPOZORNENIE | Správne triedenie odpadov na Zbernom dvore

Z dôvodu hromadenia sa veľkého neporiadku na zbernom dvore je tento objekt okrem vývozných dní uzamknutý.POKRAČOVANIE TEXTU

OZNAM | Deratizácia a dezinsekcia

 Obec Závod podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Závod o dezinsekcii a deratizácii na území obce Závod, čl. 3 ods. 1 a ods. 2 oznamuje verejnosti, že v období od 9. apríla 2019 ...POKRAČOVANIE TEXTU

Zápis detí do 1.ročníka (2019/2020)

ZŠ s MŠ Závod uskutoční zápis detí do 1. ročníka ZŠ v piatok 12.04.2019 o 16:00 v budove prístavby ZŠ s MŠ.POKRAČOVANIE TEXTU

VEREJNÉ OZNÁMENIE | Zneškodnenie obsahu žumpy prostredníctvom oprávnenej fyzickej osoby určenej obcou Závod

   Obecné zastupiteľstvo v Závode sa dňa 13.09.2018 uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce Závod (Dodatok č. 1) o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Závod,POKRAČOVANIE TEXTU

Svetový deň vody | BVS bezplatne otestuje vzorky vody zo studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť

Bezplatná analýza vzoriek vody z domácich studní Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) aj tento rok pri príležitosti Svetového dňa vody bezplatne otestuje vzorky vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov ...POKRAČOVANIE TEXTU

UPOZORNENIE | Zákaz vypaľovania suchej trávy

Vypaľovanie suchej trávy Občiansky zákonník ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nadmieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho ...POKRAČOVANIE TEXTU

Plánované odkalovanie obecného vodovodu

 Odkalovanie vodovodu po čistení vodojemu | 14.-15.3.2019   Upozorňujeme odberateľov vody z obecného vodovodu, že v dňoch 14-15.3.2019 v čase od 9:00 hodiny bude prebiehať odkalovanie celej obce po častiach. Z ...POKRAČOVANIE TEXTU

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorovPOKRAČOVANIE TEXTU

Plánované čistenie obecného vodojemu | 11.týždeň 2019

  Obmedzená dodávka vody podľa Regulačného stupňa č.2. Na základe dlhodobo plánovaného čistenia vodojemu a v súlade so Zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, Vyhláškou MŹP SR ...POKRAČOVANIE TEXTU
Page 33 of 61« First...1020...3132333435...405060...Last »