Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 28 novembra, 2022
PRÁVE STE TU: Home » ÚT Dokumenty » Návrhy VZN – k zasadnutiu OZ 15.12.2022

Návrhy VZN – k zasadnutiu OZ 15.12.2022 

NÁVRHY VZN / DODATKOV VZN OBCE ZÁVOD 

A INÉ DOKUMENTY
 
k najbližšiemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva 

- štvrtok 15.12.2022
Návrh VZN o poplatku za KO č. 77
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č.74
Návrh Dodatku č.4 k VZN č.58
Návrh Dodatku č.1 k VZN č.48
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 
⇒ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - 2025
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Závod- 2023