PRÁVE STE TU: Home » NEWS » Do nového roku domácnosti s dlžobou….
  • Hladaj :

Do nového roku domácnosti s dlžobou…. 

Súpisné čísla ktoré nezaplatili:
Vodu, Komunálny odpad, Daň z nehnuteľnosti a Daň za psa

VODA a Kanalizácia

ku dňu 31.12.2020


2, 53, 80, 551, 573, 576, 605, 612, 661, 662, 718, 774, 776, 795, 852, 906, 911 –firma, 927, 992, 1011, 1088-pôv.majiteľ,


VODA 

ku dňu 31.10.2021
(od 1.1.21 sa kanalizácia platí ZOEP)

22, 52, 53, 80, bytovka č.244 -byt č.2 a 5, 247, 361, 565, 574, 576, 605, 612, 630, 661, 662, 718, 774-pôv.majiteľ, 795, 810, 852, 876, 914, 927, bytovka č.999 - byt č.9 (pôv. majiteľ), 1006, 1042, 1112, 1176
 KOMUNÁLNY ODPAD 

za rok 2020 k 31.12.2020 

363, 459, 500, 539, 571, 572, 612, 614, 628, 834, 854, bytovka č.244 -byt č.1
 
za rok 2021 k 30.11.2021

52, 294, 334, 363, 401, 459, 500, 539, 551, 571, 574, 582, 612, 628, 757, 793, 854, 992, 1176/2 

Zaplatili len časť poplatku za rok 2021

19, bytovka č.244 -byt č.1, 299, 360, 431, 432, 572, 573, 576, 605, 614, 662, 700, 718, 776, 810, 824, 876, 927, 938, 965, 1087
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 
za rok 2021

459, 551, 612, 621, 662, 774, 854, 893-firma, 
 

DAŇ ZA PSA 
za rok 2021 

854
UPOZORNENIE: 
Domácnostiam ktoré nerešpektovali opakujúce sa výzvy na zaplatenie dlhov alebo nedodržali dohodnuté splátkové kalendáre v predchádzajúcom období, budú ich podlžnosti postúpené na exekúciu. 

V prípade vody budú domácnosti postupne odpojené od jej dodávky!
Opätovné pripojenie bude možné až po uhradení celej dlžnej sumy a poplatku za pripojenie.