Webové sídlo obce Závod!|pondelok, marec 1, 2021
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Výdaj plomb od 22.02.2021
 • Hladaj :

Výdaj plomb od 22.02.2021 

Obecný úrad Závod oznamuje, že plomby k vývozu KO pre I. polrok 2021 sa budú vydávať
vo vestibule Kultúrneho domu
od pondelka 22.02.2021 nasledovne:

Pondelok (22.2.) od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
Utorok (23.2.) od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
Streda (24.2.) od 08:00 do 12:00


Ďalší výdaj plomb bude až v týždni pred marcovým vývozom, 
termín bude včas upresnený.

Platby za komunálny odpad sa budu uhrádzať bankovým prevodom alebo platbou na pošte.

Zároveň si platiteľ poplatku za komunálny odpad preberie rozhodnutie, v ktorom sa vyrubuje poplatok v zmysle platného VZN obce Závod na rok 2021. Poplatok na rok 2021 sa vyrubuje na osobu a rok.

1. V období od 1.2.2021 do 30.6 2021 bude zabezpečených 10 vývozov. 
2. Poplatník po zaplatení poplatku obdrží príslušný počet plomb na označovanie smetných nádob nasledovne: 

Počet členov domácnosti / počet plomb 
1 - členné domácnosti             3 ks 
2 - členné domácnosti             5 ks 
3 - členné domácnosti             7 ks 
4 a viac členné domácnosti    10 ks 
Dom trvale neobývaný            3 ks 

V prípade potreby dokúpenia ďalších vývozov nad rámec stanovený v tabuľke je cena jedného vývozu 5.- EUR. 
Plomby sa môžu použiť do 30.6. 2021 vrátane. 

3. Od 1.7.2021 z dôvodu ukončenia zmluvy s doterajším poskytovateľom služby zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu a podpísaním zmluvy s novým poskytovateľom bude v obci zavedený nový systém zvozu komunálneho odpadu a nový spôsob označovania zberných nádob s možnosťou vývozu podľa harmonogramu v dvojtýždňových intervaloch.

⇓⇓⇓ Podrobnosti o poplatku za komunálny odpad nájdete vo VZN ⇓⇓⇓

⇒ Kompletné Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod o miestnom poplatku za komunálny odpad ⇐

UPOZORNENIE:
Žiadame občanov aby pri preberaní plomb
vo vestibule boli chránení rúškou 
a zároveň dodržiavali aj odstup medzi sebou.