Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, december 12, 2019
PRÁVE STE TU: Home » ÚT Dokumenty » Návrh rozpočtu 2020 – 2022
  • Hladaj :

Návrh rozpočtu 2020 – 2022 

O B E C     Z Á V O D
NÁVRH  ROZPOČTU 2020-2022

Návrh Rozpočtu  2020-2022 :
                          – vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 13.11. 2019
                     – zverejnený na webovom sídle obce dňa:   13. 11. 2019
                     – zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 13. 11. 2019

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Rozpočtu 2020-2022 :
                                                     
do 28. 2019 (vrátane)do 16.00 hod.
Doručené pripomienky (počet):

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Rozpočtu 2020-2022 uskutočnené dňa: 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Rozpočtu 2020-2022 doručené poslancom dňa:

Návrh rozpočtu 2020-202 schválené Obecným zastupiteľstvom v Závode dňa:
Uznesenie OZ č.:
Rozpočet  2020-2022 vyvesené na úradnej tabuli obce Závod dňa:
Rozpočet 2020-2022  zverejnené na webovom sídle obce Závod  dňa:
Rozpočet 2020-2022  zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Závod dňa:
Rozpočet obce 2020-2022  zvesené z úradnej tabule obce Závod dňa:

Návrh rozpočtu 2020 -2022

NÁVRH ROZPOČTU 2020-2022 - OBEC - PRÍJMY
NÁVRH ROZPOČTU 2020-2022 - OBEC - VÝDAVKY
NÁVRH ROZPOČTU 2020-2022 - OBEC - PROGRAMOVÝ
NÁVRH ROZPOČTU 2020-2022 - ŠKOLSTVO - PRÍJMY
NÁVRH ROZPOČTU 2020-2022 - ŠKOLSTVO - VÝDAVKY
NÁVRH ROZPOČTU 2020-2022 - ŠKOLSTVO - PROGRAMOVÝ
NÁVRH ROZPOČTU 2020-2022 - HČ - PRÍJMY
NÁVRH ROZPOČTU 2020-2022 - HČ - VÝDAVKY
NÁVRH ROZPOČTU 2020-2022 - HČ - PROGRAMOVÝ