Webové sídlo obce Závod!|pondelok, október 14, 2019
PRÁVE STE TU: Home » ÚT Dokumenty » Návrhy VZN a dodatkov VZN k zasadnutiu OZ 03.10.2019
  • Hladaj :

Návrhy VZN a dodatkov VZN k zasadnutiu OZ 03.10.2019 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode sa uskutoční vo štvrtok 03.10.2019 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod.

NÁVRHY

 


Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Informácia starostu o dianí v obci
6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
7. Zmeny a úpravy rozpočtu obce
8. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
9. Rôzne
10. Uznesenia
11. Záver